Sant Jordi, equitazione, allanceja drago (qualunque 1700)

(subito) Imatge exempta realitzada en guix sense policromar. Col·legiata de Santa Maria de Calataiud, Saragossa'