Confraternita di San Giorgio

Cartone raccolto 7-8/10/2022

I giorni 7 io 8 ottobre 2022 ha tingut lloc l’arreplegada de cartó. Agraïm enormement a les empreses i als veïns i veïnes de Banyeres de Mariola el gest de guardar i preparar,...