Saint George, riding, allanceja dragon (any 1700)

(Anonymous) Imatge exempta realitzada en guix sense policromar. Col·legiata de Santa Maria de Calataiud, Saragossa'