Sant Jordi, a cavall, allanceja el drac (any 1700)

(Anónim) Imatge exempta realitzada en guix sense policromar. Col·legiata de Santa Maria de Calataiud, Saragossa'