Sant Jordi, à cheval, sortir le dragon (tout 1700)

(XXXVIII Journées Musicales des Octavari de Sant Jordi) Imatge exempta realitzada en guix sense policromar. Col·legiata de Santa Maria de Calataiud, Saragossa'