Sant Jordi, equitação, allanceja dragão (qualquer 1700)

(sem demora) Imatge exempta realitzada en guix sense policromar. Col·legiata de Santa Maria de Calataiud, Saragossa'