Sant Jordi, a caballo, allanceja el dragón (alguna 1700)

(Anónim) Imatge exempta realitzada en guix sense policromar. Columna·legiata de Santa Maria de Calataiud, Saragossa'