Sant Jordi, zu Pferd, Ziehe den Drachen heraus (irgendein 1700)

(alsbald) Imatge exempta realitzada en guix sense policromar. Col·legiata de Santa Maria de Calataiud, Saragossa'