Cronologia

Cronologia Consiglio di amministrazione 2020 - 2023
Cronologia Consiglio di amministrazione 2020 - 2023
QUALUNQUE 2020 Assemblea Generale delle Confraternite 07/03/2020 Proclamació com a nova Presidenta a Mª Elena Vilanova Calatayud i la seua Junta Directiva per al proper trienni 2020-2023 (23/04/2023) Firma al Llibre d'Or - Fiestas de Sant Jordi 23/04/2020 ...
Cronologia Consiglio di amministrazione 2017 - 2020
Cronologia Consiglio di amministrazione 2017 - 2020
19-01-2018 Instal·lació definitiva del focus que il·lumina la imatge metàl·lica de Sant Jordi que hi ha a la façana del Temple Parroquial al carrer Sant Jordi. 22-04-2018 Estrena del nou dosser per a les Festes de Sant Jordi fet per membres de la...
Cronologia Consiglio di amministrazione 2008 - 2011 (part 2)
Cronologia Consiglio di amministrazione 2008 - 2011 (part 2)
Qualunque 2011 6 de gener la Confraria de Sant Jordi ha estat agraciada en el sorteig de "Il bambino", amb el reintegrament de la quantitat jugada. pertanto, es procedeix a la devolució de l'import de les participacions el dies 20 io 21, 28 io 29 gennaio, d...
Cronologia Consiglio di amministrazione 2008 - 2011 (part 1)
Cronologia Consiglio di amministrazione 2008 - 2011 (part 1)
Qualunque 2009 8 de gener Sa Santedat Benedicto XVI ha acceptat la renuncia del govern pastoral de l’Arquebisbat de Valencia presentada per monsenyor Agustín García - Gasco Vicente y ha nomenat Arquebisbe Metropolità de la Seu valenciana a Carlos Osor...
Cronologia Consiglio di amministrazione 2005 - 2008
Cronologia Consiglio di amministrazione 2005 - 2008
2008 A principis d’any es realitzen i s’acaben les obres en la façana que dóna al carrer San Francesc i que és mitjanera amb les cases del costat pertanyents a la Parròquia, amb morter monocapa, d’iguals característiques a l’utilitzat en la façana...
Cronologia Consiglio di amministrazione 2002 - 2005
Cronologia Consiglio di amministrazione 2002 - 2005
Qualunque 2005 17 di febbraio: comencen els treballs per a la segona restauració i decoració de l´Altar del nostre Patró Sant Jordi, per l’empresa madrilenya Talleres de Arte Granda, S. UN., al Temple Parroquial de Santa Maria de la Misericòrdia. 5 de mar...
Cronologia Consiglio di amministrazione 1998 - 2002
Cronologia Consiglio di amministrazione 1998 - 2002
2002 11 gennaio: es presenta el projecte del Monument de Sant Jordi als Confrares per mitjà d’ una projecció en la qual s’inclouen informacions de les diferents Juntes Directives que han passat per la Confraria de Sant Jordi. Es continua amb la l’...
Cronologia Consiglio di amministrazione 1994 - 1998
Cronologia Consiglio di amministrazione 1994 - 1998
1998 17 gennaio: el president de la Comissió de Festes de Sant Jordi comunica que el dia 31 de gener es firmarà, per part dels membres de la subcomissió, el nou Reglament de la Comissió de Festes de Sant Jordi de Banyeres de Mariola. 4 d'abril: il ...
Cronologia Consiglio di amministrazione 1991 - 1994
Cronologia Consiglio di amministrazione 1991 - 1994
1994 23 d'abril: la Messa Maggiore di Sant Jordi è stata presieduta dal Vescovo di León Antonio Vilaplana Molina, la Messa Maggiore di Sant Jordi è stata presieduta dal Vescovo di León Antonio Vilaplana Molina. 7 maggio: la Messa Maggiore di Sant Jordi è stata presieduta dal Vescovo di León Antonio Vilaplana Molina. 22 giugno: es realitza el...
Cronologia Consiglio di amministrazione 1988 - 1991
Cronologia Consiglio di amministrazione 1988 - 1991
1991 4 gennaio: el Rector de la Parròquia de Santa Maria i Consiliari de la Confraria de Sant Jordi, Prevere Ricardo Díaz de Rábago i Verdeguer, celebra les seues Bodes de Plata, il 25 anni, de la seua primera Missa des que fora ordenat sacerdot el...
Cronologia Consiglio di amministrazione 1985 - 1988
Cronologia Consiglio di amministrazione 1985 - 1988
1988 23 Viene montato per la prima volta un televisore a circuito chiuso: precedeix la Missa Major de Sant Jordi el professor de la facultat de Teologia de València doctorat en Roma i director del Col•legi Major de Sant Joan de Ribera de Burjassot Manuel Ureña Pastor. Al finalitzar la Solemne Processó de San...
Cronologia Consiglio di amministrazione 1982 - 1985
Cronologia Consiglio di amministrazione 1982 - 1985
1985 26 gennaio, la Comissió de Festes de Sant Jordi acorda que l'Ofrena començe des de la Plaça dels Plàtans, i no des del final del carrer La Creu com es feia fins el moment. 13 Viene montato per la prima volta un televisore a circuito chiuso, es col•loca la vidriera de Sant Jordi a la façana del Temp...
Cronologia Consiglio di amministrazione 1979 - 1982
Cronologia Consiglio di amministrazione 1979 - 1982
1982 Viene montato per la prima volta un televisore a circuito chiuso, Viene montato per la prima volta un televisore a circuito chiuso, i s’aprofita aquesta instal•lació per col•locar monitors de televisió en la Capella de la Comunió del Templ...
Cronologia Consiglio di amministrazione 1976 - 1979
Cronologia Consiglio di amministrazione 1976 - 1979
1979 16 d'abril: la Junta Directiva de la Confraria col•labora amb la Comissió de Festes en l’organització del berenar, projecció d’una pel•lícula sobre les festes de moros i cristians i l’Entradeta Infantil; actes organitzats per a commemorar l’...
Cronologia Consiglio di amministrazione 1971 - 1976
Cronologia Consiglio di amministrazione 1971 - 1976
1976 11 gennaio: la Comissió de Festes de Sant Jordi, dóna tota la informació sobre la creació de la Unión Nacional de Entidades Festeras, UNDEF, a totes les filaes i Confraria de Sant Jordi. 23 d'abril: presideix la Missa Major de Sant Jordi ...
Cronologia Consiglio di amministrazione 1960 - 1971
Cronologia Consiglio di amministrazione 1960 - 1971
1971 6 marzo: la Confraria de Sant Jordi i la Comissió de Festes acorden celebrar este any el Trasllat de Sant Jordi el dia 18 d'abril. L'Arquebisbe de la Diòcesi de València nomena com a Vicari de la Parròquia de Santa Maria de Banyeres de M...
Cronologia Consiglio di amministrazione 1959
Cronologia Consiglio di amministrazione 1959
1959 Pren possessió la Junta Directiva per a l'any 1959, Presidente: Juan Perez Silvestre, Vice Presidente: Ribera José Mora, tesoriere: José Bodí Ferre, segretario: Antonio Ribera Ferre.
Cronologia Consiglio di amministrazione 1957 - 1958
Cronologia Consiglio di amministrazione 1957 - 1958
1958 28 ottobre: Angelo Giuseppe Roncalli, es nombrat Papa de l´ Església Catòlica, amb el nom de Juan XXIII. 1957 Pren possessió la Junta Directiva per al període 1957 - 1958, Presidente: Angelo Sempere Castelló, Vice Presidente: Ricardo ...
Cronologia Consiglio di amministrazione 1954 - 1956
Cronologia Consiglio di amministrazione 1954 - 1956
1954 Pren possessió la Junta Directiva per al període 1954 -1956, Presidente: Domenech Francisco vano, Vice Presidente: Angelo Sempere Castelló, tesoriere: Ribera Ismael Mora, segretario: Antonio Ribera Ferre.
Cronologia Consiglio di amministrazione 1952 - 1953
Cronologia Consiglio di amministrazione 1952 - 1953
1952 Pren possessió la Junta Directiva per al període 1952-1953, President Ángel Sempere Castelló, Vice Presidente: Domenech Francisco vano, tesoriere: Ribera Ismael Mora, segretario: Antonio Ribera Ferre.
Cronologia Consiglio di amministrazione (sense dades d'exercici)
Cronologia Consiglio di amministrazione (senza dati di allenamento)
1946 21 Viene montato per la prima volta un televisore a circuito chiuso, després de la Missa de 11 s´han beneït les Imatges de Sant Jordi que ha regalat D. Gregorio Molina Ribera, a cada Fila. Aquestes Imatges han eixit per a la seua benedicció del domicili de D. Benjamin Francese Albero. 28 d’ abri...
Cronologia Consiglio di amministrazione 1945
Cronologia Consiglio di amministrazione 1945
1945 Pren possessió la Junta Directiva per a l'any 1945, Presidente onorario: Ángel Torró Silvestre, Presidente: Remigio Torró Silvestre, Vice Presidente: Domenech Francisco vano, tesoriere: Francisco Pascual francese, i Secretari: Ferre Ricardo Belda. ...
Cronologia Junta Directiva Fundacional 1928
Cronologia Junta Directiva Fundacional 1928
1928 A principis d´ any, el prevere Sr. Emilio Ribera Berenguer, fill d'esta vila, motor de totes les efemèrides, decideix la fundació de la Confraria de Sant Jordi Màrtir, pels motius que ell mateix exposa: «quedaría incompleta la obra de la pr...
Comissió Proclamació Canònica Patronatge de Sant Jordi 1927
Comissió Proclamació Canònica Patronatge de Sant Jordi 1927
1927 Es crea una Comissió per ultimar els preparatius i executar els actes programats per a la celebració de la Proclamació Canònica del Patronatge de Sant Jordi, formada pel President: En Marcelino Enrique Madrid, tesoriere: N´ Enrique Castelló Belda...
Comissió preparació Proclamació Canònica Patronatge de Sant Jordi 1923 un 1926
Comissió preparació Proclamació Canònica Patronatge de Sant Jordi 1923 un 1926
1926 28 maggio: es convoca un Ple de la Corporació Municipal en sessió extraordinària, al que també van assistir el clero parroquial, jutge, fiscal i secretari del jutjat municipal, sergent del lloc de la Guàrdia Civil i diferents personalitats repr...
Cronologia prima del 1923
Cronologia prima del 1923
1922 L'Arquebisbe de la Diòcesi de València nomena com a Rector de la Parròquia de Santa Maria de Banyeres de Mariola al Sacerdot Gerardo Alexandre Juan. 6 di febbraio, Cronologia prima del, amb el...