Majorals

La Junta de Majorals és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu de l’Associació i està composat per tots els presidents que haja tingut l’Associació, i que siguen socis en el moment de la convocatòria per a la qual se’ls haja requerit, així com per aquelles persones físiques que hagen contribuït de forma extraordinària al realçament i engrandiment de la figura del nostre patró Sant Jordi o de la Confraria, segons els Estatuts de la Confraria de Sant Jordi. El nombre de la Junta de Majorals no podrà ser superior a vint persones.

Serà el seu President aquell que haja ostentat la presidència de la Junta Directiva de la Confraria de major antiguitat i el secretari el de menor antiguitat en el càrrec, a excepció del President actual de l’Associació, el qual no forma part de la Junta de Majorals mentre ostente aquest càrrec.

Majorals:

María Elena Vilanova Calatayud
María Elena Vilanova Calatayud
  Va ser presidenta de la Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi des de 2020 fins a 2023. Nomenada Majoral el 23 d'abril de 2023. En l'actualitat exerceix com a secretària dels Majorals en ser l'últim president que ha conclòs el...
Rafael Evaristo Belda Doménech
Rafael Evaristo Belda Doménech
  Va ser president de la Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi des de 2017 fins al 2020. Nomenat Majoral en la missa solemne del Diumenge de Resurrecció el 4 d'abril de 2021. En l'actualitat exerceix com a vocal dels Majorals ...
José Ignacio Martí Navarro
José Ignacio Martí Navarro
Va ser president de la Junta Directiva de la Confraria des de 2014 fins al 2017. Nomenat com a Majoral de la Confraria el 23 d'abril de 2017. En l'actualitat exerceix com a vocal dels Majorals en compliment dels Estatuts de la Confraria.
José Vicente Berenguer Valls
José Vicente Berenguer Valls
Va ser president de la Junta Directiva de la Confraria des de 2011 fins el 2014. Nomenat com a Majoral de la Confraria de Sant Jordi el 23 d'abril de 2014. En l'actualitat exerceix com a Vocal dels Majorals de la Confraria de Sant Jordi en...
Jorge Enrique Esteve Romero
Jorge Enrique Esteve Romero
Va ser president de la Junta Directiva de la Confraria des de 2008 fins el 2011. Nomenat com a Majoral de la Confraria de Sant Jordi el 30 d'abril de 2011. En l'actualitat exerceix com a Vocal dels Majorals de la Confraria de Sant Jordi en cumpliment...
Tello Navarro Albero
Tello Navarro Albero
Va ser president de la Junta Directiva de la Confraria des de 2005 fins el 2008. Nomenat com a Majoral de la Confraria de Sant Jordi el 7 de setembre de 2009. En l'actualitat exerceix com a Vocal dels Majorals de la Confraria de Sant Jordi...
Francisco Sanchis Francés
Francisco Sanchis Francés
Va ser president de la Junta Directiva de la Confraria des de 2002 fins el 2005.   En l'actualitat exerceix com a Vocal dels Majorals de la Confraria de Sant Jordi en cumpliment dels Estatuts de la Confraria.  
Jorge Juan Francés Albero
Jorge Juan Francés Albero
Va ser president de la Junta Directiva de la Confraria des de 1998 fins el 2002. En l'actualitat exerceix com a Vocal dels Majorals de la Confraria de Sant Jordi en cumpliment dels Estatuts de la Confraria.  
Vicente Belda Vázquez †
Vicente Belda Vázquez †
Va ser president de la Junta Directiva de la Confraria des de 1994 fins 1998. En l'actualitat exerceix com a Vocal dels Majorals de la Confraria de Sant Jordi en cumpliment dels Estatuts de la Confraria.  
Juan Sempere Blanes †
Juan Sempere Blanes †
Va ser president de la Junta Directiva de la Confraria des de 1991 fins 1994.
Francisco Belda Llopis
Francisco Belda Llopis
Va ser president de la Junta Directiva de la Confraria des de 1988 fins 1991. En l'actualitat exerceix com a Vocal dels Majorals de la Confraria de Sant Jordi en cumpliment dels Estatuts de la Confraria.  
Jorge Enrique Belda †
Jorge Enrique Belda †
Va ser president de la Junta Directiva de la Confraria des de 1985 fins 1988.
Germán Ribera Doménech
Germán Ribera Doménech
Va ser president de la Junta Directiva de la Confraria des de 1982 fins 1985. En l'actualitat exerceix com a Vocal dels Majorals de la Confraria de Sant Jordi en cumpliment dels Estatuts de la Confraria.  
Octavio García Payá
Octavio García Payá
Va ser president de la Junta Directiva de la Confraria des de 1979 fins 1982. En la actualitat exerceix com a Majoral Major en cumpliment dels Estatuts de la Confraria, al ser el President amb major antiguitat al front de la Confraria de Sant ...
Miguel Vicedo Sanjuán †
Miguel Vicedo Sanjuán †
Va ser president de la Junta Directiva de la Confraria des de 1976 fins 1979.
José Luis Belda Sempere †
José Luis Belda Sempere †
Va ser president de la Junta Directiva de la Confraria des de 1971 fins 1976.