Què és la Confraria?

Què és la Confraria?

La Confraria de Sant Jordi és una associació pública de fidels, constituïda en la Parròquia de Santa Maria de Banyeres de Mariola, canònicament erigida segons els cc. 298 i 313 del Codi de Dret Canònic, que es regeix pels seus Estatuts, les disposicions del Dret Universal i el particular de l’Església Catòlica i per aquelles altres que siguen acords amb la seua naturalesa. Des de l’any 2008 está inscrita en el Registre d’Associacions Veïnals de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola, i des del 24 de maig de 2010 en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia.

Quí compon la Confraria?

Poden ser admesos com a membres de l’Associació les persones que reunisquen les condicions exigides pel Dret Canònic, accepten els seus Estatuts i l’esperit de l’Associació. L’admissió de nous membres en l’Associació es realitzarà per la Junta Directiva, prèvia petició a la mateixa.

Quin és el fi de la Confraria de Sant Jordi?

La Confraria de Sant Jordi es proposa promoure el culte públic al Patró Sant Jordi, sent dipositàris i  custòdis d’un llegat religiós de gran magnitud i profunditat en la vida religiosa del nostre poble i en la vivència de la nostra comunitat cristiana: la pietat i devoció per Sant Jordi. Un altre dels fins de la Confraria és assumir la responsabilitat i organització dels actes litúrgics i religiosos en les Festes Patronals que es celebren per a major Glòria de Sant Jordi. Finalment, la Confraria cuida i custodia l’ermita de Sant Jordi i la seua imatge, l’altar del creuer en el Temple Parroquial, l’altar i imatge processional, el cambril de la Capella, l’anda i carrossa processional, i tots els objectes de culte que pertanyen a la Cofradia, així com la resta del seu patrimoni.