Insígnia Junta Directiva

La Junta Directiva, com a grup de treball i servici als confrares i al nostre poble, té un distintiu que  identifica els seus membres mentre desenvolupen la seua tasca de preparació, organització i coordinació de les activitats que li són pròpies.

En la IV Assemblea General Ordinària de la Confraria de Sant Jordi, celebrada el 19 de febrer de 2011, es va aprovar per unanimitat la Insígnia que identifica a la Junta Directiva a partir d’aquesta data. Fins l’any 2011, les diferents Juntes Directives de la Confraria de Sant Jordi no tenien una Insígnia pròpia  de la Confraria que els identificara, de manera que cadascuna d’elles en feia una diferent cada vegada.

La Insígnia que inicialment va ser creada per la Junta presidida per Jorge Enrique Esteve Romero per al període 2008-2011 incorpora els elements que identifiquen l’essència i la raó de ser de la Confraria: en el centre Sant Jordi; en la part inferior als peus del Sant, una vista del nostre poble de Banyeres de Mariola; en el fons la creu de Sant Jordi, com a signe del seu martiri i de l’esforç i servici que la Junta Directiva fa per a major glòria de Sant Jordi i del nostre poble. Al voltat del conjunt la llegenda “Confraria de Sant Jordi de Banyeres de Mariola” que la identifica; i tancant el conjunt una orla decorativa que l’enriquix i ornamenta.

Aquesta insígnia, com era habitual amb les altres, només pot ser utilitzada pels membres de la Junta Directiva que siguen membres en actiu o pels membres de les anteriors Juntes Directives, i només en els actes en que se’ls reconega com a Junta Directiva.

Descàrregues:
Imatge Insígnia Junta directiva 2008/2011 i posteriors
Imatge Insígnia Junta directiva 2005/2008
Imatge InsígniaJunta directiva 2002/2005
Imatge Insígnia Junta directiva 1998/2002
Imatge Insígnia Junta directiva 1994/1998
Imatge Insígnia Junta directiva 1991/1994
Imatge Insígnia Junta directiva 1988/1991
Junta directiva 1985/1988
Imatge Insígnia Junta directiva 1982/1985
Junta directiva 1979/1982