Jorge Juan Francés Albero

Va ser president de la Junta Directiva de la Confraria des de 1998 fins el 2002.

En l’actualitat exerceix com a Vocal dels Majorals de la Confraria de Sant Jordi en cumpliment dels Estatuts de la Confraria.