Actes religiosos Relíquia

 

Es celebra la Festa de la Relíquia de Sant Jordi el primer diumenge del mes de setembre:

A les 11:30 h, Missa Solemne de la Relíquia de Sant Jordi.

A les 19:00 h, Solemne Processó de la Relíquia de Sant Jordi. A l’eixida de la Relíquia es dispararan 21 salves i a la seua arribada a la plaça Major es dispararà un castell de focs artificials en el seu honor. Després de la processó, al Temple Parroquial es cantarà l’Himne a Sant Jordi i es besarà la Relíquia del Sant amb el següent ordre; clero, autoritats, capitans, Comissió de Festes, Confraria de Sant Jordi, escolta de la Relíquia i poble. Mentrestant es cantaran els Gojos a Sant Jordi.

 


 

La Missa Major

 

La Processó

 

Veneració de la Relíquia de Sant Jordi