Francisco Sanchis Francés

Va ser president de la Junta Directiva de la Confraria des de 2002 fins el 2005.

 

En l’actualitat exerceix com a Vocal dels Majorals de la Confraria de Sant Jordi en cumpliment dels Estatuts de la Confraria.