Octavio García Payá

Va ser president de la Junta Directiva de la Confraria des de 1979 fins 1982.

En la actualitat exerceix com a Majoral Major en cumpliment dels Estatuts de la Confraria, al ser el President amb major antiguitat al front de la Confraria de Sant Jordi.