Insígnia de Majoral

Els Majorals de la Confraria de Sant Jordi s’identifiquen amb la Insígnia de Majoral de Sant Jordi.

La Insígnia va ser dissenyada pels Majorals de la Confraria de Sant Jordi una vegada aprovats i referendats per l’Arquebisbe de la Diòcesi de Valencia els estatuts en vigor de l’any 2000. Incorpora els elements que identifiquen l’essència i la raó de ser de l’òrgan col.legiat que composen el Majorals de la Confraria de Sant Jordi de Banyeres de Mariola: la imatge de Sant Jordi, representat en el Monument de Sant Jordi ubicat als peus del Castell, amb la llegenda “Majoral de la Confraria de Sant Jordi”; sent realitzada en or.

El Majoral sap que portar la Insígnia li exigeix estar sempre en una espera activa per si algun dia fera falta el seu assessorament, recolzament i col.laboració. I que en cada una de les insígnies es guarden tots els somnis i les il.lusions, tot el treball, els patiments i les alegries d’un temps que tots els majorals atresoren com a vivència mai abans viscuda juntament amb la seua Junta. Període de dedicació i responsabilitat durant el què Sant Jordi els ha transmès, sense saber quan ni com, les conviccions i sensacions úniques, dels valors i exemple que ja mai perdran mentre visquen.

Per això la insígnia no és un signe de representació, que també ho és; sinó més prompte és una marca que els assenyala per a què la valentia demostrada durant la gestió i gràcies al esforç i col.laboració dels membres de la seua Junta Directiva sàpien renovar-la sempre en defensa de la què ja forma part íntima de la seua vida per sempre: “ la Confraria de Sant Jordi”; i reforça més encara l’amor i la devoció que professen al nostre Patró Sant Jordi.

El 23 d’abril de l’any 2004, es van imposar a tots el Presidents que ho havien sigut de la Confraria la insígnia que els acreditava en el seu càrrec i responsabilitat, i a les viudes de Miguel Vicedo Sanjuán i Juan Sempere Blanes se’ls va fer entrega de les mateixes en senyal de record i homenatge.

A partir d’aquesta data, el 23 d’abril, i cada vegada que un President conclou el seu mandat, se li imposa la Insígnia de Majoral de la Confraria de Sant Jordi, que l’acredita en la seua nova labor, responsabilitat i compromís.

La Insígnia de Majoral sols es pot utilitzar pels que han sigut Presidents de la Confraria de Sant Jordi, i tan sols en els actes en els què els Majorals participen per la seua condició i càrrec.