Tello Navarro Albero

Va ser president de la Junta Directiva de la Confraria des de 2005 fins el 2008.

Nomenat com a Majoral de la Confraria de Sant Jordi el 7 de setembre de 2009.

En l’actualitat exerceix com a Vocal dels Majorals de la Confraria de Sant Jordi en cumpliment dels Estatuts de la Confraria.