Actes religiosos Sant Jordi

*Encara que els horaris que s’indiquen són els habituals, tenen només una funció orientativa.

*Els anys que coincideix la Setmana Santa amb les dades tradicionals de celebració de les festes, aquestes dates es modifiquen.

 

21 d’abril, a les 19:00 h, Trasllat de la imatge del Patró Sant Jordi des de la seua ermita al Temple Parroquial de la Mare de Déu de la Misericòrdia, seguint els carrers Sant Jordi, plaça Major, carrer Major, Felip IV, Sant Jaume, Àngel Torró i plaça Major, acompanyat per les banderes de totes les filaes, els capitans, les bandereres, els presidents, la Comissió de Festes de Sant Jordi, la Confraria de Sant Jordi, els festers, les autoritats i el poble. A l’eixida del Sant es dispararan 21 salves en el seu honor.

 

22 d’abril, dia de l’Entrada

A les 10:30 h, es concentraran a la plaça d’Els Plàtans totes les filaes amb les seues respectives bandes de música, per iniciar l’Entrada de bandes i Ofrena de flors a Sant Jordi. Obrirà l’acte la Societat Musical Banyeres de Mariola. Seguidament desfilaran les filaes del Bàndol Cristià, l’Agrupació Musical “La Nova” i les filaes del Bàndol Moro. Finalment, la Filà de Maseros tancarà l’acte de l’Ofrena. A les 12:00 h, després de resar l’Àngelus, volteig general de campanes

 

23 d’abril, dia del Patró Sant Jordi

A les 11:00 h, concentració de totes les filaes amb les seues banderes, els capitans, les bandereres, els presidents i la Comissió de Festes de Sant Jordi a l’Ajuntament, per dirigir-se a les 11:15 h, juntament amb la Corporació Municipal, al Temple Parroquial de la Mare de Déu de la Misericòrdia, per assistir a la Solemne Missa Major. A l’eixida de missa es dispararà una mascletà, des del pati de la Casa Abadia. A continuació, acompanyament del Predicador a la seu de la Confraria de Sant Jordi i a l’Ajuntament per part dels capitans, Comissió de Festes, Confraria de Sant Jordi i Corporació Municipal.

 

25 d’abril, dia del Sant Crist

Al voltant de les 9:30 h, se celebrarà la Santa Missa en sufragi per tots els difunts. Posteriorment, els festers es dirigiran als voltants de l’Ermita del Sant Crist per gaudir del tradicional esmorzar. A les 18:30 h el Bàndol Cristià i a les 19:00 h el Bàndol Moro, Trasllat dels Sants Jordiets a casa dels nous capitans.

 

Del 26 d’abril al 3 de maig, a les 20:00 h de dilluns a dissabte, i a les 18:00 h els diumengesSolemne Octavari de Sant Jordi pels difunts de les deu filaes que participen en les Festes de Moros i Cristians, pels difunts de les bandes de música locals, Coral Mariola i grups de dolçaines i tabals, pels difunts del nostre poble i pels difunts de la Confraria de Sant Jordi.

 

Jornades Musicals de l’Octavari de Sant Jordi. Els concerts es realitzaran al Temple Parroquial de la Mare de Déu de la Misericòrdia.

 

Al mes de maig, una vegada finalitzat l’Octavari de Sant Jordi:  Trasllat de la imatge de Sant Jordi des del Temple Parroquial de la Mare de Déu de la Misericòrdia a la seua ermita.

 

 


Els trasllats

L’any 1964 es van iniciar les processons que anomenem «del Trasllat de Sant Jordi». Va eixir la primera processó el dia 21 d’abril, a les 20:30 hores, des de la porta de la Capella, passant per la plaça Major i va entrar a l’església per la porta lateral del carrer Sant Jordi. El dia 3 de maig, acabat l’Octavari al sant, es va fer el mateix recorregut però en sentit invers.

En 1980, per la gran quantitat de fidels que assistien, es va canviar l’itinerari de les processons del Trasllat de Sant Jordi de la manera següent: Capella de la Comunió, plaça Major, carrer Àngel Torró, carrer Sant Jaume, carrer Felip IV, carrer Major, plaça Major i entrada principal de l’Església. La tornada del Trasllat es feia en sentit invers. Amb aquest recorregut es va recuperar, pràcticament, l’itinerari que fins la Guerra Civil feia la Processó el dia de Sant Jordi i la tradició que «sant Jordi vaja mirant sempre el castell».

Així mateix la Processó del Trasllat de tornada, en lloc de fer-se el dia 3 de maig, al finalitzar l’ultim Octavari, va començar a ferse el dissabte posterior a aquest dia, sempre que no fora dissabte o diumenge el 3 de maig, per a facilitar als devots la seua assistència a la mateixa.

Des del 5 de maig de 1990, amb la reconstrucció de l’ermita dedicada al Sant, la imatge menuda de sant Jordi presideix la mateixa. I amb aquesta nova ubicació de la imatge menuda, al recorregut de les processons del Trasllat se’ls va afegir el carrer Sant Jordi. Des d’aleshores es fa el Trasllat d’anada de l’ermita a l’església i, a la tornada, de l’església a l’ermita.

 

L’ofrena de flors a Sant Jordi

Aquest acte se celebra el 22 d’abril abans de l’Oració de l’Àngelus. Va ser incorporada a les nostres festes per iniciativa de la filà dels Maseros. En aquest acte són principalment els components infantils de les filaes els qui desfilen amb el tratje oficial  portant rams de flors que dipositen a l’Altar de Sant Jordi. No obstant, a poc a poc, cada vegada són més els majors que també, vestits amb el tratje oficial participen en aquest acte i ofereixen flors al Sant.

Posteriorment, amb motiu del 25é aniversari de l’Ofrena, es va obrir la possibilitat de participar també a la gent del poble que ho desitjarta. No obstant això, com a reconeixement a la fila dels Maseros, éstos desfilen en l’últim lloc, tancant l’Ofrena la Corporació Municipal.

 

La Missa Major

 

La Processó

 

La Missa del Cementeri

 

L’Octavari

Una vegada concloses les festes de Sant Jordi de 1964, es va fer la primera celebració del solemne octavari en el seu honor. Cada dia es dedicava a una filà, començant pel bàndol cristià i alternant el bàndol moro, i la celebració es feia davant l’altar del sant, perquè els devots estigueren front la imatge del patró; actualment i aprofitant que la imatge de Sant Jordi (el xicotet) presideix l’Altar Major durant les festes, les misses dels octavaris se celebren front l’Altar Major.
Quan es va fundar la Filà de Califes el 1977 es va passar d’octavari a novenari, afegint un dia més perquè totes les filaes tingueren el seu dia.

El 1980 es va fundar la filà de Jordians i es va decidir aleshores que es recuperara el tradicional octavari. Canviantse l’estructura, i es va dedicar cada dia a dues filaes, una de cada bàndol, i els tres últims dies a les entitats musicals locals, difunts del poble i a intenció dels difunts de la Confraria.

 

Jornades Musicals

Les Jornades Musicals de l’Octavari de Sant Jordi són les més antigues que es celebren al llarg de la Comunitat Valenciana de forma ininterrompuda.

L’any 1978 la Confraria de Sant Jordi recupera els actes culturals que es celebraven antigament una vegada conclosos els actes de festes; i en 1980 adopten l’actual estructura de concerts.

En les primeres edicions els concerts tenien lloc després de cada una de les misses de l’Octavari, encara que amb el temps s’han minorat el nombre de concerts els quals es fan coincidir amb el dies del cap de setmana, generalment diumenge.