La Confraria de Sant Jordi celebrarà la seua XI Assemblea General de Confrares

El proper diumenge dia 11 de març a les 11,30 h. en primera convocatòria i a les 12,00 h en segona, la Confraria de Sant Jordi celebrarà la XI Assemblea General de Confrares al Saló de la Seu Social amb el següent Ordre del Dia:

1. Lectura i aprovació, si procedeix de l’acta de l’Assemblea anterior.

2. Informe del Tresorer.

3. Informe del President.

4. Precs i preguntes.

Una vegada finalitzada la Assemblea, es servirà un Vi d´ Honor per a tots els presents al local de la Confraria de Sant Jordi ubicat al carrer Sant Francesc, Nº 10 – 12.

La Directiva, volem agrair anticipadament la assistència i participació, imprescindible pel bon funcionament de la nostra Confraria de Sant Jordi.