La Confraria de Sant Jordi celebrarà la seua XI Assemblea General de Confrares

El proper diumenge dia 11 von März bis 11,30 h. en primera convocatòria i a les 12,00 h in der Sekunde, la Confraria de Sant Jordi celebrarà la XI Assemblea General de Confrares al Saló de la Seu Social amb el següent Ordre del Dia:

1. Lesen und Bestätigen, wenn es aus dem Protokoll der vorherigen Vollversammlung stammt.

2. Bericht des Schatzmeisters.

3. Informe del President.

4. Gebete und Fragen.

Una vegada finalitzada la Assemblea, es servirà un Vi d´ Honor per a tots els presents al local de la Confraria de Sant Jordi ubicat al carrer Sant Francesc, Nº 10 - 12.

Richtlinie, volem agrair anticipadament la assistència i participació, wesentlich für das reibungslose Funktionieren unserer Bruderschaft von St. George.