The Brotherhood of St. George will hold its XI General Assembly of Brotherhoods

Next Sunday 11 from March to 11,30 h. in the first call and at 12,00 h in second, la Confraria de Sant Jordi celebrarà la XI Assemblea General de Confrares al Saló de la Seu Social amb el següent Ordre del Dia:

1. Convening of the 14th General Assembly, si procedeix de l’acta de l’Assemblea anterior.

2. Informe del Tresorer.

3. Informe del President.

4. Treasurer's report.

Una vegada finalitzada la Assemblea, es servirà un Vi d´ Honor per a tots els presents al local de la Confraria de Sant Jordi ubicat al carrer Sant Francesc, Nº 10 – 12.

La Directiva, volem agrair anticipadament la assistència i participació, imprescindible pel bon funcionament de la nostra Confraria de Sant Jordi.