La Confraternita di San Giorgio terrà la sua XI Assemblea Generale delle Confraternite

Domenica prossima 11 da marzo a 11,30 h. in prima convocazione e al 12,00 h in secondi, la Confraria de Sant Jordi celebrarà la XI Assemblea General de Confrares al Saló de la Seu Social amb el següent Ordre del Dia:

1. Presidente della Confraternita di San Giorgio, si procedeix de l’acta de l’Assemblea anterior.

2. Informe del Tresorer.

3. Informe del President.

4. Relazione del Segretario.

Una vegada finalitzada la Assemblea, es servirà un Vi d´ Honor per a tots els presents al local de la Confraria de Sant Jordi ubicat al carrer Sant Francesc, DONNE 10 - 12.

La Directiva, volem agrair anticipadament la assistència i participació, imprescindible pel bon funcionament de la nostra Confraria de Sant Jordi.