Qual é o Brotherhood?

Qual é o Brotherhood?

A Irmandade de St. George é uma associação pública de fiéis, estabelecida na freguesia de Santa Maria de Mariola, canonicamente cc de acordo. 298 Eu 313 Código de Direito Canônico, Rege-lo pelos seus Estatutos, as disposições de particular a lei ea Igreja Católica universal e quaisquer outros acordos que são por natureza. desde 2008 está inscrita en el Registre d’Associacions Veïnals de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola, i des del 24 maio 2010 en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia.

Quí compon la Confraria?

Poden ser admesos com a membres de l’Associació les persones que reunisquen les condicions exigides pel dret canònic, accepten els seus Estatuts i l’esperit de l’Associació. L’admissió de nous membres en l’Associació es realitzarà per la Junta Directiva, prèvia petició a la mateixa.

Quin és el fi de la Confraria de Sant Jordi?

La Confraria de Sant Jordi es proposa promoure el culte públic al Patró Sant Jordi, sentint-se dipositària i ser la custòdia d’un llegat religiós de gran magnitud i profunditat en la vida religiosa del nostre poble i en la vivència de la nostra comunitat cristiana: la pietat i devoció per Sant Jordi. Un altre dels fins de la Confraria és assumir la responsabilitat i organització dels actes litúrgics i religiosos en les Festes Patronals que es celebren per a major Glòria de Sant Jordi. Finalment, la Confraria cuida i custodia l’ermita de Sant Jordi i la seua imatge, l’altar del creuer en el Temple Parroquial, l’altar i imatge processional, el cambril de la Capella, l’anda i carrossa processional, i tots els objectes de culte que pertanyen a la Cofradia, assim como o resto de sua herança.