Exposició iconogràfica de Sant Jordi


Cronica de Banyeres, Edició impresa, P.Vilanova

Descarregar document

La Confraria de Sant Jordi organitzarà una exposició en la Fun¬dació Valor del 18 al 20 de novembre dedicada a la iconografia de Sant Jordi. En ella està previst mostrar l’amplíssima col•lecció que existeix a Banyeres sobre aquest respecte, tant propietat de la institució com derivada de l’aportació de particulars.

S’exposaran, entre altres obres, el calze recentment restaurat que van donar les hereves de Nieves Molina, filia de qui va ser il•lustre banyerí, D. Gregorio Mo¬lina, una peca en la que hi ha un esmalt de Sant Jordi a la seua ba¬se. També es mostrarà l’antic frontal de l’altar de Sant Jordi del castell de Xàtiva, donat també per l’esmenta-da família i que compta amb una pintura del Patró com a element principal.

L’exposició serà dotada de me¬sures de seguretat per a garantir la protecció de les peces que s’ex¬posaran. A pesar de la quantitat de materials ja disponible, la Confraria fa un crida a aquelles persones que vulguem aportar a esta mostra alguna imatge de Sant Jordi. De ser així poden dir-ho ais responsables de la institució i concretar una visita per a fer la oportuna catalogació i fixar els detalls de l’aportació.