El “sí” al canvi necessitarà el 60 %


El Nostre Periocic. Edició impresa

Descarregar document

D’acord amb el que va acordar el Ple municipal, perquè es produïsca un canvi de dates el “sí” haurà d’obtenir un percentatge igual o major del 60 per 100 sobre la suma dels vots del “si”‘ i “no”. No comptabilitzaran a aquests efectes els vots en blanc o els nuls. El resultat de la consulta es traslladarà a una sessió de Ple perquè es vote el canvi de les dates de les festes. Si el “no” té un percentatge major del 40 per 100 sobre la suma dels vots del “si’ i “no” (no es comptabilitzen els vots en blanc ni els nuls), les festes quedaran com estan, és a dir, seran del 22 al 25 d’abril de cada any. El Ple de l’Ajuntament serà qui ratifique, finalment, el resultat de la consulta ciutadana.