Març 2014

50 Aniversari del Trasllat de Sant Jordi

El 23 de abril de 1964, la Confraria de Sant Jordi, que un any antes havia estrenat les noves andes per a la Imatge de Sant Jordi “el Xicotet” comença a fer el ”Trasllat...