Março 2014

50 Aniversari del Trasllat de Sant Jordi

o 23 abril 1964, Brotherhood of St. George, que un any antes havia estrenat les noves andes per a la Imatge de Sant Jordi “el Xicotet” comença a fer el ”Trasllat...