Octubre 2010

Agraïment recollida de cartó del 23 d’octubre

La Confraria de Sant Jordi agraeïx la seua inestimable col.laboració en la passada recollida de cartó del passat dia 23 d’octubre. Així mateix els informem que es van arreplegar un total de 35.160.-Kgrs. Una...