octobre 2010

Appréciation collection de carton 23 octobre

La Confraria de Sant Jordi agraeïx la seua inestimable col.laboració en la passada recollida de cartó del passat dia 23 octobre. Així mateix els informem que es van arreplegar un total de 35.160.-Kgrs. Ongle...