La llegenda de Sant Jordi (any 1999)

(Jordi Vinyes)

Fitxa tècnica:

Primera edició: 1999

Edita: Editorial La Galera

Autor: Jordi Vinyes

Il.lustracions: Fina Rifà

Impressió i enquadernació: Editorial La Galera

Núm. pàgines: 23

Mesura: 17,5 x 19 cm

Dipòsit legal: B-25-702-1999

I.S.B.N.: 84-246-2261-8

Copyrigth l’Autor, l’il.lustrador i l’editorial

Printed in Spain / Unió Europea