El cavaller Sant Jordi (any 1982)

(Francesc Bofill i Salvador Serra)

Fitxa tècnica:

Primera edició: 1982

Edita: Editorial Claret S.A.

Autor: Francesc Bofill i Salvador Serra

Il.lustracions: Francesc Bofill

Impressió i enquadernació: Gràfiques Marina, S.A.

Núm. pàgines: 46

Mesura: 17 x 24,5 cm

Dipòsit legal: B-10-844-1982

Copyrigth Editorial Claret, S.A.

Printed in Spain / Unió Europea