Bañeres y San Jorge (alguna 1982)

(Francisco Berenguer Mora) Bañeres y San Jorge, Francisco Berenguer Mora, Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de la Excma. Diputación de Alicante (segona ed., facsím. de la primera), Alicante, 1982, 114 págs

Esta es una edición fundamental para la historia de la Cofradía de San Jorge de Bañeres. Como los archivos parroquiales y municipales estuvieron quemados durante la Guerra Civil, aquesta publicació s’ha convertit en una de les poques referències per a poder investigar el passat de la Confraria i per a esbrinar la relació que ha hagut entre Banyeres i el sant.

Francisco Berenguer Mora (1877-1960) un capellà natural de Banyeres, va recopilar en el seu llibre nombroses dades del municipi i de l’arxiu parroquial que han estat la base d’investigacions posteriors.

ficha técnica:

primera edición: Es desconeix

Edita: Francisco Berenguer Mora.

Autor: Francisco Berenguer Mora.

Impresión y encuadernación: Imprenta de

Manuel Alufre. Plaza de Pellicers, nº 6,

Valencia.

núm. páginas: 117

medida: 13,5 X 20,5 cm