Bañeres und San Jorge (irgendein 1982)

(Francisco Mora Berenguer) Bañeres und San Jorge, Francisco Mora Berenguer, Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de la Excma. Diputación de Alicante (segona ed., facsím. de la primera), Alicante, 1982, 114 pp

Aquesta és una edició fonamental per a la història de la Confraria de Sant Jordi de Banyeres de Mariola. Com que els arxius parroquials i municipals van estar cremats durant la Guerra Civil, aquesta publicació s’ha convertit en una de les poques referències per a poder investigar el passat de la Confraria i per a esbrinar la relació que ha hagut entre Banyeres i el sant.

Francisco Mora Berenguer (1877-1960) un capellà natural de Banyeres, va recopilar en el seu llibre nombroses dades del municipi i de l’arxiu parroquial que han estat la base d’investigacions posteriors.

Daten & Fakten:

Erstausgabe: Es desconeix

Edita: Francisco Mora Berenguer.

Autor: Francisco Mora Berenguer.

Drucken und Binden: Imprenta de

Manuel Alufre. Plaza de Pellicers, nº 6,

Valencia.

Nein.. Seiten: 117

messen: 13,5 x 20,5 cm