Bañeres et San Jorge (tout 1982)

(Francisco Berenguer Mora) Bañeres et San Jorge, Francisco Berenguer Mora, Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de la Excma. Députation d'Alicante (segona ed., facsím. de la primera), Alicante, 1982, 114 pgs

Aquesta és una edició fonamental per a la història de la Confraria de Sant Jordi de Banyeres de Mariola. Com que els arxius parroquials i municipals van estar cremats durant la Guerra Civil, aquesta publicació s’ha convertit en una de les poques referències per a poder investigar el passat de la Confraria i per a esbrinar la relació que ha hagut entre Banyeres i el sant.

Francisco Berenguer Mora (1877-1960) un capellà natural de Banyeres, va recopilar en el seu llibre nombroses dades del municipi i de l’arxiu parroquial que han estat la base d’investigacions posteriors.

Fiche d'information:

première édition: Es desconeix

Edita: Francisco Berenguer Mora.

auteur: Francisco Berenguer Mora.

Impression et reliure: Imprenta de

Manuel Alufre. Plaza de Pellicers, nº 6,

Valencia.

Non.. pages: 117

mesurer: 13,5 X 20,5 cm