Bañeres e San Jorge (qualunque 1982)

(Francisco Mora Berenguer) Bañeres e San Jorge, Francisco Mora Berenguer, Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de la Excma. Diputación de Alicante (segona ed., facsím. de la primera), Alicante, 1982, 114 pp

Questo è un problema fondamentale per la storia della Confraternita di San Giorgio Mariola. Come gli archivi parrocchiali e comunali sono stati bruciati durante la guerra civile, aquesta publicació s’ha convertit en una de les poques referències per a poder investigar el passat de la Confraria i per a esbrinar la relació que ha hagut entre Banyeres i el sant.

Francisco Mora Berenguer (1877-1960) un capellà natural de Banyeres, va recopilar en el seu llibre nombroses dades del municipi i de l’arxiu parroquial que han estat la base d’investigacions posteriors.

Factsheet:

prima edizione: Es desconeix

Edita: Francisco Mora Berenguer.

autore: Francisco Mora Berenguer.

Stampa e la rilegatura: Imprenta de

Manuel Alufre. Plaza de Pellicers, nº 6,

Valencia.

No.. pagine: 117

misurare: 13,5 X 20,5 centimetro