La reliquia di Sant Jordi de 1780

Va arribar a Banyeres de Mariola el primer cap de setmana del mes de setembre de 1780, descansant a la finca El Morer ubicada a les afores del poble, el dissabte a la nit. Sent rebuda per tots el festers de Banyeres de Mariola amb salves de arcabusseria el diumenge al matí.

La Reliquia está contesa per un Reliquiari realitzat en plata cisellada, burinada, encunyada, tornejada i fosa, della s. XVIII; Amb decoracións florals al voltant, sent rematat el conjunt per l´escut de Banyeres de Mariola gravat al óval superior i per una xicoteta creu. L’autor es desconegut, pero al peu figuren les inicials “L. T.”.

L'any 1980, M. io. Città di Mariola, li va imposar la medalla de plata del municipi, en conmemoració del II Centenari de la seua arribada en 1780.

En l’actualitat presideix la Festa de la Relíquia de Sant Jordi, que se celebra des del 1780 la prima Domenica di Settembre. Sent venerada per tots els fidels a l’acabar la Solemne Processó de la Relíquia de Sant Jordi.