Excm. Sr. En Rafael Sanus Abad, Bisbe auxiliar de València (03-05-1998)

DILIGÈNCIA

Per a fer constar que hui, dia del Trasllat del nostre Patró i últim del seu Octavari, és inaugurada i beneïda la Seu Social de la Confraria del Sant, per l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe Auxiliar de València En Rafael Sanus.
Banyeres de Mariola, 3 de maig de 1998

+ Rafael Sanus, bisbe auxiliar de Valencia