Rdm. Sr. En Josep Miquel Francés (03-09-2000)

En la festa de la reliquia de S. Jordi de 2000 he compartit amb vosaltres l’Eucaristia, la devoció i amor al patró i la festa.
Demane a Déu Nostre Senyor, que conserve la fe en este estimat poble de Banyeres de Mariola i que la seua festa aprofite per fer més forts els lligams d’amistat i fraternitat entre els membres de la Confraria i el poble cristià d’estes terres.
Amb afecte cordial
Josep Miquel Francés, prevere
Setembre de 2000
Any Jubilar