Donació de Benjamina Blanes Verdú i Begoña Ribera Blanes 28-10-2022

El 28 d’octubre de 2022, Benjamina Blanes Verdú i Begoña Ribera Blanes, com a germana i neboda del confrare José Antonio Blanes Verdú, Pepe Toni, que passà a la Casa del Pare el 15 d’octubre de 2020, fan donació de tres dels seus béns:
-Plat de porcellana de la firma Sargadelos (R.F.) que la família Berenguer Vañó li va regalar a José Antonio per la seua capitania Pirates en els anys 2012-2013.
-Manisa elaborada per l’empresa Maestre M. de Biar en el que apareix la imatge de Sant Jordi de l’ermita del Conjurador i l’escut de la Comissió de Fester de Sant Jordi, i al peu resa “Sant Jordi 2015”.
-Làmina original que dibuixà el Mestre Martínez per a l’Acapte, recollida de donatiu per tot el poble i masos del terme, en l’any 1883 en commemoració de la seua capitania en el Comparsa de Cristians. Als peus de la imatge de Sant Jordi, apareix el poble de Banyeres de Mariola amb la frase: “S. Jorge Mártir. Patrón de Bañeras”.

L’acte de donació ha tingut lloc en la Seu de la Confraria de Sant Jordi. El protocol a seguir, ha consistit en la lectura de l’acta de donació per part de la secretària, Macarena Albero Cortés i a continuació signada per la part donant, germana i neboda de José Antonio Blanes Verdú i per la part donatària, en representació de la Confraria de Sant Jordi, la presidenta, M. Elena Vilanova Calatayud, quedant una còpia per a la Confraria i una altra per a la família donant.
La junta directiva de la Confraria de Sant Jordi agraïm públicament el gest de la família de Pepe Toni, ja que som coneixedors de la devoció que sentia al nostre Patró Sant Jordi i l’admiració a l’Entitat que tenim l’honor de presidir.