Cronologia Junta Directiva 2014 – 2017

Escut amb la imatge de Sant Jordi el vellet que es guarda a la seu de la Confraría