Comissió preparació Proclamació Canònica Patronatge de Sant Jordi 1923 a 1926

1926

28 de maig: es convoca un Ple de la Corporació Municipal en sessió extraordinària, al que també van assistir el clero parroquial, jutge, fiscal i secretari del jutjat municipal, sergent del lloc de la Guàrdia Civil i diferents personalitats representatives del poble. En aquest ple es lleig la instància subscrita per N’ Emilio Berenguer Ribera, sol•licitant de S. S. el Papa la declaració pontifícia del Patronat de Sant Jordi Màrtir en favor de Banyeres de Mariola, «y la Corporación, Autoridades y demás personas asistentes lo aprueban por unanimidad».

Per a la recaptació de fons i l’organització dels festejos organitzats per celebrar la Proclamació Canònica del Patronatge de Sant Jordi, es nombra una Junta Directiva, que té per presidents honoraris a l’alcalde Remigio Torró Silvestre i al Rector don Gerardo Aleixandre Juan, i que estava formada per el President: José Grífol Català, metge, Tresorer: Desiderio Miró Berenguer, tinent d’alcalde, Secretari: Antonio Micó Navarro, empleat, i com a Vocals: Miguel Sempere Esteve, regidor, Marcelino Enrique Madrid, mestre d’obres, Victoriano Mora Navarro, del comerç, José Doménech Ferrero, llaurador, Emilio Berenguer Ribera, prevere coadjutor de la Parròquia.

1923

Al mes d’ abril, el prevere i organista d’esta Parròquia i fill de Banyeres de Mariola, Sr. Emilio Berenguer Ribera, constitueix la Comissió encarregada de sol•licitar la Proclamació Canònica del patronatge de Sant Jordi; component esta Junta: president: Remigio Torró, secretari: Rafael Dobón, tresorer: Marcelino Enrique Madrid, i com a vocals José Mª Avellán i Miguel Pont.

1 de juny: pren possessió de la Diòcesi de Valencia el Arquebisbe de València Prudencio Melo y Alcalde, fent l’entrada en la ciutat del Túria el dia 8 de juliol.

14 de desembre: Sa Santedat Pío XI anomena com a Arquebisbe de València Prudencio Melo y Alcalde.