Convocatòria 14a Assemblea General

 

Banyeres de Mariola, 15 de febrer de 2022

Estimat/da Confrare,

Tinc el gust de convocar-li a l’Assemblea General de Confrares que tindrà lloc al saló de la seu social de la Confraria de Sant Jordi el pròxim dissabte 5 de març a les 17:30 hores, en primera convocatòria i a les 18:00 hores en segona, amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

2.- Informe de la secretària.

3.- Informe de la tresorera. Pressupost Festes de Sant Jordi, situació econòmica actual.

4.- Informe de la presidenta.

5.- Precs i preguntes.

Esperant comptar amb la seua presència, reba una cordial salutació.

 

Mª Elena Vilanova Calatayud

Presidenta de la Confraria de Sant Jordi

 

Descarregar document »