Figura de resina del Monument de Sant Jordi

2a sèrie de la reproducció del Monument a Sant Jordi, amb un total de 150 figures fabricades i posades a la venta. Realitzada en resina compacta de alta resistència, la imatge de Sant Jordi té 30 cms. de alçada, la peanya de fusta medeix 11 x 11 x 14 cms. i porta gravat en relleu la numeració que acredita la sèrie i el nombre de peça. Sent l’ alçada total de tot el conjunt, inclòs el remat de la llança – creu de 63 cms.

Va acompanyada amb un certificat nominal que acredita el comprador o persona que ha sigut obsequiada, en el que figuren la data d’ adquisició, la sèrie i el nombre de peça. Es presenta perfectament embalat i protegit amb una caixa de cartó.