Fotografia/tajeta de la decoració amb motiu de la reliquia