Presentation of the book “The Moors and Christians from its beginnings”


Our bathtubs Periocic. printed edition

Download file

ESCRIT PER MIGUEL SEMPERE

Miguel Sempere presentarà el dia 2 May, Friday, a les 20’30 h, a la Casa de CulturaTeatre Beneficència, el llibreLa Fiesta de Moros i Cristia¬nos desde sus albores”, un treball que arreplega tots els elements de la nostra festa i que tracta aspectes com els seus orígens, la fe en Sant Jordi, la recepció de la Relíquia del Patró, la proclamació canònica o la descripció que en 1792 fa Cavanilles sobre les festes.

També analitza els distints actes, per què es celebren i el seu sentit històric. Parla de les institucions que regulen la festa, com la Confraria de Sant Jor¬di i la Comissió de Festes, així com de la fundació i la historia de les distintes filaes. En el pla individual relaciona els alcaldes al llarg de la historia, predicadors, pregoners, ambaixadors, party mayors, persones que han ostentat càrrecs en la Confraria i en la Comissió de Festes, etc.

Així mateix parla de la historia d’institucions, com les dues bandes de mú¬sica, la Coral Mariola o El Braçal. Dona a conèixer unes ambaixades inèdites datades en 1850 i 1869, i parla de les 150 poblacions que celebren moros i cristians a Espanya, detallant algunes particularitats de les seues respectives celebracions.