Ils présentent le livre “La Fête des Maures et Chrétiens depuis son aube”


Baignoires Notre époque. édition imprimée

Télécharger le fichier

ESCRIT PER MIGUEL SEMPERE

Miguel Sempere presentarà el dia 2 mai, Vendredi, a les 20’30 h, la Casa de Cultura – Teatre Beneficència, livre “La Fiesta de Moros i Cristia¬nos desde sus albores”, un treball que arreplega tots els elements de la nostra festa i que tracta aspectes com els seus orígens, la fe en Sant Jordi, la recepció de la Relíquia del Patró, la proclamació canònica o la descripció que en 1792 fa Cavanilles sobre les festes.

També analitza els distints actes, per què es celebren i el seu sentit històric. Parla de les institucions que regulen la festa, com la Confraria de Sant Jor¬di i la Comissió de Festes, així com de la fundació i la historia de les distintes filaes. En el pla individual relaciona els alcaldes al llarg de la historia, predicadors, pregoners, ambaixadors, maires du parti, persones que han ostentat càrrecs en la Confraria i en la Comissió de Festes, etc.

Així mateix parla de la historia d’institucions, com les dues bandes de mú¬sica, la Coral Mariola o El Braçal. Dona a conèixer unes ambaixades inèdites datades en 1850 je 1869, i parla de les 150 poblacions que celebren moros i cristians a Espanya, detallant algunes particularitats de les seues respectives celebracions.