Notificació favorable a la inscripció en el registre d’entitats religioses