Acta de la sessió celebrada a l’AJuntament per acordar el canvi de les Festes de Sant Jordi 2011