Invitació a la presentació de la pàgina web municipal